Baza Zabytków Kołobrzeskich
Najbardziej popularny wpis
Najpopularniejsze kategorie
Domy Mieszkalne

Domy Mieszkalne (172/- )

Domy Mieszkalne

Wojewódzka ewidencja zabytków

Wojewódzka ewidencja zabytków (120/- )

Wojewódzka ewidencja zabytków

Wpisane do rejestru

Wpisane do rejestru (38/- )

Zabytki wpisane do rejestru

Budynki Użyteczności Publicznej

Budynki Użyteczności Publicznej (35/- )

Budynki Użyteczności Publicznej

Ruiny

Ruiny (2/- )

Ruiny

Budynki Sakralne

Budynki Sakralne (9/- )

Budynki Sakralne


Najczęściej odwiedzane

Wąska - Baszta Więzienna


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Typ: fragment muru obronnego - baszta
• Data: XV w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 97, z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: ruina baszty więziennej, fragment średniowiecznych umocnień obronnych

Mariacka 5 - Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


• Typ budynku: katedra
• Data: k. XIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1063 wpis z dnia 30.03.2012 r., wcześniej nr 98 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: Bazylika Mniejsza pw Wniebowzięcia NMP

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego


• Typ: zieleń miejska
• Data: ok. 1873 r. w czasie likwidacji umocnień twierdzy kołobrzeskiej
• Nr wpisu do rejestru: A -1057 wpis z dnia 22.03.2012 r.
• Opis: Park typu krajobrazowego powstał w momenci likwidacji umocnień fortyfikacyjnych z wykorzystaniem niektórych ich elementów tj. nasypów ziemnych, fosy (staw) oraz lunety Lębork. Gatunki drzew występujących w parku to głównie: jesiony, lipa drobnolistna oraz kasztanowce białe. Ponadto występują klon pospolity, wierzba biała oraz 7 okazów buka zwyczajnego uznane za pomniki przyrody.

1 Maja 2


• Typ budynku: kamienica
• Data: lata 20-te XX w.

Sikorskiego - Kamienny Szaniec


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1832 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 619 z 02.08.1967 r.
• Opis: Szaniec został wybudowany do ochrony wejścia do portu od strony wschodniej oraz do ochrony wybrzeża. Miał kształ dużego redanu, składał się z wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy. Od strony morza był zabezpieczony wałem z głazów. Po likwidacji twierdzy, na końcu XIX w. wybudowano na jego terenie restaurację. W latach 70-tych XX w. rozebrano kamienny wał i zlikwidowano znaczną część wału ziemnego.

Katedralna 35 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: ok. 1870 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Kościół pierwotnie pełnił funkcję kościoła garnizonowego

Fredry 18 - Fort Wilczy


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1806/1807 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 619 z dnia 02.08.1967 r.
• Opis: Fort miał formę lunety (dzieła fortyfikacyjnego otwaretego od tyłu). Był otoczony 3-metrowym wałem ziemnym oraz suchym rowem z palisadą. Rów miał 2,5 m głębokości i 7 metrów szerokości. Oprócz tego fort otaczały wilcze doły. Fort zachował się w formie szczątkowej, na jego bazie w okresie międzywojennym zbudowano amfiteatr. Wał ziemny i fosa są prawie nie zmienione.

Armii Krajowej 13 - dom tzw. Pałac Braunschweigów


• Typ budynku: pałac
• Data: pocz. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1064 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 375 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Pałac Brunszwickich

Katedralna 37, 39 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: 4 ćw. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Dom Parafialny stanowi część dawnego klasztoru niemieckich sióstr zakonnych (diakonis).

Bałtycka - Reduta Solna


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1832 -1836 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Reduta ma kształt lunety z zamkniętą szyją. Składa się z wału ziemnego, fosy i dwóch budowli ceglanych sklepionych kolebką. Główna budowla wzniesiona na planie dwóch stykających się kół - mniejszego i większego. W ścianach otwory strzelnicze do broni ręcznej oraz artylerii. Posiada zdobiony ceglany gzyms, kamienną podmurówkę oraz sklepienie przykryte ziemią. Drugie pomieszczenie pełniące prawdopodobnie funkcję magazynu prochu znajduje się w wale ziemnym

Armii Krajowej 12 - Ratusz


• Typ budynku: ratusz
• Data: 1829-1832 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1065 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 373 z dnia 09.04.1964 r.
• Opis: Rada Miasta, Galeria Sztuki Współczesnej; Rarusz zaprojektował arch. Karol Fryderyk Schinkel, wybudował inż. Ernest Fryderyk Zwirner

Armii Krajowej 1 - zespół budynków dawnej poczty


• Typ budynku: budynek użyteczności publicznej
• Typ: poczta
• Data: 1883-1884 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1567 z 10 sierpnia 2016 r.
• Opis: Zespół budynków dawnej poczty: budynek główny poczty i 2 budynki magazynowe (dawniej zaplecze dla budynku poczty).

Jedności Narodowej 62


• Typ budynku: budynek użyteczności publicznej
• Data: około 1910 r.

Rzeczna 7-9 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: k. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Dom Księży Emerytów

Dubois 20 - Baszta Lontowa


• Typ budynku: baszta
• Data: XV/XVI
• Nr wpisu do rejestru: nr 97 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: baszta Lontowa zwana Prochową

Mickiewicza - dawny cmentarz wojenny


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz wojenny (Militare Friedhof), na którym pochowani byli obrońcy miasta z 1807 r. - Joachim Nettelbeck i Ernst Waldenfels. Funkcję nagrobnych pomników obu bohaterów pełniły kolumny średniowiecznego ratusza kołobrzeskiego. Cmentarz i nagrobki zliwidowano. Obecnie teren dawnego cmentarza znajduje się w całości na obszarze Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Św. Macieja 3


• Typ budynku: kasyno wojskowe
• Data: przełom XIX/XX w.
• Opis: obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Park im. Jedności Narodowej


• Typ: zieleń miejska
• Data: 1881 r, 1971 r., 2000 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: Teren dawnego cmentarza ewangelickiego założonego w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’. Po wojnie zdewastowany. Zlikwidowany w 1971 r. i przekształcony na park do wypoczynku biernego. W 2000 r. utworzono na jego terenie niemieckie lapidarium.

Dubois, Śródmieście Miasta Kołobrzeg


• Typ budynku: Śródmieście Miasta Kołobrzeg
• Nr wpisu do rejestru: A-1366 z dnia 28 stycznia 2015 r, wcześniej nr 10 z dnia 21 lipca 1953 r.
• Opis: Kołobrzeg posiada średniowieczny układ urbanistyczny z szeregiem zabytków architektonicznych z okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Na terenie Śródmieścia Miasta Kołobrzeg ochroną prawną zostają objęte nawarswienia kulturowo-osadnicze, historyczne rozplanowanie zespołu (siatka ulic i placów), historyczna zabudowa, elementy małej architektury oraz zieleń komponowana.

Kamienna - Batardeau


• Typ: fortyfikacja
• Data: prawdopodobnie XVIII w
• Opis: Pozostałość obiektu fortyfikacyjnego - ruina w rzece: filary i przyczółki
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14791

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"