Baza Zabytków Kołobrzeskich
Nowy wpis

Rodziewiczówny - Dzielnica Uzdrowiskowa


• Typ: historyczny układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową
• Data: XIX/XX w.
• Opis: Wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Rodziewiczówny 23


• Typ budynku: pensjonat
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Rafińskiego 9 - Portyk


• Data: lata 60/70-te XX w.
• Opis: Portyk budynku został ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Wiosenna, Zespół 19 Baterii Artylerii Stałej wraz z reliktami tzw. Szańca Kleista


• Typ: dzieła budownictwa obronnego i obiekty techniki
• Data: 1950-1958 r. oraz XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1538 z 24 października 2016 r.
• Opis: Wybudowany w latach 1950-1958 zespół 19 BAS składający się z: stanowiska ogniowego nr 1 wraz z zachowanym uzbrojeniem, stanowisk ogniowych nr 2-4, punktów kierowania ogniem nr 1-2, wieży radaru, pomieszenia magazynowego i reliktów kolejki wąskotorowej oraz pochodzące z XIX w. relikty tzw. Szańca Kleista: wał kamienny i kazamaty.

Portowa - portowy elewator zbożowy 6/2 północny


• Data: 1929 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-157 z 12.01.2004 r.

Wschodnia, 22 AZP 14-15/19 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wschodnia, 21 AZP 14-15/18 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XV w i nowożytność
• Opis: ułami naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wschodnia, 19 AZP 14-15/16 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność XIX/XX w
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Witosa, 69 AZP 15-15/41 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: pradzieje- wczesne średniowiecze, średniowiecze XIII w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności. Stanowisko znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wąska, 48 AZP 15-15/19 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamik naczyń, fragmenty skóry obuwia z XIII-XV w i czasów nowożytnych; resztki drewnianej zabudowy miejskiej, resztki ulicy; mury ceglane ze sklepieniami beczkowatymi i inne mury ceglano-kamienne, warstwy nasypowe gruzu. Stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Rzeczna, Gierczak, 53 AZP 15-15/24 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ budynku: 354, 358, 366, 418 obr. 12
• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: wykop gazowy wzdłuż Parsęty; odsłonięto warstwę kulutorwą, spalenizna, cegły gotyckie i nowożytne, ułamki naczyń; przy styku z ul. Narutowicza przy brzegu Parsęty wystąpił w wykopie zespół głazów kamiennych - być może resztki baszty portowej; resztki późnośredniowiecznej i nowożytnej zabudowy ceglanej miasta (piwnice, mury fundamentowe), fragmenty ceramiki. Stanowisko znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Przesmyk, 23 AZP 14-15/20 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przesmyk, 20 AZP 14-15 stan arch 17 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Plac Ratuszowy, 52 AZP 15-15 stan arch 23 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto
• Opis: ułamki naczyń, fragmenty kafli, przedmioty metalowe. Prace badawcze prowadzone w podziemiach ratusza i na dziedzińcu. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Stoczniowa, 5 AZP 14-15 stan arch 1 port morski


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: Port morski - średniowiecze i nowożytność. Urządzenia średniowieczne zniszczone, zachowane są nowożytne i współczesne. Wskazane badania podwodne. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, 75 AZP 15-16 stan arch 40 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: kultura nieokreślona
• Opis: ślad osadnictwa kultura nieokreślona. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, Stramnica, 4 AZP 15-16 stan arch 86 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: osada kultura oksywska
• Opis: osada kultura oksywska, fragmenty ceramiki i bryłki polepy. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, Stramnica 2 AZP 15-16 stan arch 84 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa KPOŚ - fragmenty ceramiki. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, Stramnica 1 AZP 15-16 stan arch 83 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: fragment ceramiki, ślad osadnictwa KPOŚ. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, 78 AZP 15-16 stan 43 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa kultura łużycka. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14791

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"