Europejski Szlak Gotyku Ceglanego Drukuj Email

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB) łączy około 30 miast z ceglaną architekturą gotycką, które w swojej historii związane były z Hanzą. Szlak powstał w wyniku projektu finansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg III B. Każdy, kto podąży Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego i zwiedzi średniowieczne zalążki miast czy wsi, może podziwiać nie tylko imponujące zabytkowe budowle z dawnych wieków, ale także odczuje wszechobecne wpływy potężnej Hanzy.

Szlak pełen jest kościołów, wspaniałych siedzib władz miejskich, zdobionych bram miejskich i wyznaczających dawne granice osad murów. Na szlaku można poznać wielorakość kultur z siedmiu krajów, które mimo wszelkich różnic splecione są ze sobą wrzecionem historii. Termin gotyk ceglany definiuje zjawisko artystyczne na terenie Niżu Środkowoeuropejskiego oraz południowej części basenu Morza Bałtyckiego ściśle związane z rozwojem gospodarczym, politycznym i kulturalnym miast portowych i obszarów związanych ze Związkiem Hanzeatyckim. Znaczenie to obejmuje również styl architektoniczny, który wytworzył typowe dla tego obszaru formy i sposób dekoracji elewacji ścian. Styl ten charakteryzuje się niewielką integracją z rzeźbą architektoniczną oraz twórczym wykorzystaniem materiału budulcowego, przede wszystkim w dekoracji elewacji za pomocą cegieł o różnym stopniu wypalania.

Kołobrzeg może poszczycić się 3 zabytkami z gotyku ceglanego: wspaniałą Bazyliką Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP, kamienicą kupiecką przy ul. Gierczak oraz Basztą Lontową.

Oficjalna strona szlaku: www.eurob.org

 
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14647

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"