Baza Zabytków Kołobrzeskich

6 Dywizji Piechoty - cmentarz wojenny


• Typ: cmentarz wojenny
• Data: 1946 r.
• Opis: Cmentarz wojenny na któym znajdują się mogiły zbiorowe polskich i radzieckich żołnierzy. Na terenie cmentarza stał gotycki kościół św. Jerzego, zniszczony w czasie działań wojennych w marcu 1945 r. Jego miejsce upamiętnia słup kamienny. Cmentarz jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Arciszewskiego - cmentarz


• Typ: cmentarz
• Data: 1881 r.
• Opis: Fragment dawnego ewangelickiego cmentarza centralnego. Po wojnie zlikwidowanego. Na większości jego obszaru utworzono Park im. Jedności Narodowej wpisany do rejestru zabytków. Wschodnia część cmentarza po wojnie została przejęta na cele wojskowe.

Katedralna - dawny cmentarz przykościelny


• Typ: cmentarz
• Data: XV w.
• Opis: Dawny, ewangelicki cmentarz przykościelny. Na części cmentarza wybudowano dom parafialny. Cmentarz zlikwidowany. Teren przykościelny (działka nr 272 obr. 12) wpisany jest razem z Bazyliką do rejestru zabytków. Cmentarz znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Koszalińska - Nowy cmentarz żydowski - Begranisplatz, obecnie stacja reduktorów


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XX w.
• Opis: Dawny cmentarz żydowski - Begrabnisplatz. Zlikwidowany. Na podstwie stony www.sztetl.org.pl "Wobec faktu zapełniania się dotychczasowego cmentarza żydowskiego na terenie Theaterpark, kołobrzeska gmina żydowska otrzymała w 1879 r. popozycję bezpłatnego przeniesienia szczątków na założony w tych latach miejski cmentarz komunalny. Ekshumacja była jednak niezgodna z religią żydowską, dlatego gmina zdecydowała się na urządzenie nowego miejsca pochówku. Wybrano działkę położoną na wschód od gazowni, w miejscu gdzie linia kolejowa prowadząca do Białogardu przecinała się z ul. Koszalińską. Na cmentarzu wzniesiono dom pogrzebowy z czerwonej cegły. W jego oknach umieszcone były Gwiazdy Dawida. Pierwszym kołobrzeskim Żydem pochowanym na nowym cmentaarzu był znany balneolog dr Herman Hirschfeld, który zmarł 19 czerwca 1885 r. W 1933 r. na cmentarz przenisiono pomnik H. Hirschfelda, znajdujący się wcześniej przed jego domem przy ul. Spacerowej. Około 1937 r. przy wejściu na nekropolię ustawiono najokazalsze i najwartościowsze nagrobki usunięte ze starego cmentarza. Cmentarz był wykorzystywany do 1938 r. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. został zdewastowany. Zdemolowano również dom pogrzebowy, który przejęło wojsko i zaadaptowało na stajnię. Cmentarz ucierpiał również w 1945 r. Istniejący zachowany starodrzew cmentarny umożliwa rozpoznanie zasięgu nekropolii"

Koszalińska - Park im. 3 Dywizji Piechoty


• Typ: cmentarz
• Data: poł. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany. Na jego miejscu założono park.

Mariacka, 51 AZP 15-15 stan arch 22 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze, nowożytność
• Opis: w 1884 r. odkopano w Bazylice miecz żelazny, obosieczny, inkrustowany złotem z wizerunkiem stylizowanego zwierzęcia lwa/smoka o długości 90 cm oraz nóż żelazny, wydobyto ok. 665 pochówków szkieletowych, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mickiewicza - dawny cmentarz wojenny


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz wojenny (Militare Friedhof), na którym pochowani byli obrońcy miasta z 1807 r. - Joachim Nettelbeck i Ernst Waldenfels. Funkcję nagrobnych pomników obu bohaterów pełniły kolumny średniowiecznego ratusza kołobrzeskiego. Cmentarz i nagrobki zliwidowano. Obecnie teren dawnego cmentarza znajduje się w całości na obszarze Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Park im. Jedności Narodowej


• Typ: zieleń miejska
• Data: 1881 r, 1971 r., 2000 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: Teren dawnego cmentarza ewangelickiego założonego w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’. Po wojnie zdewastowany. Zlikwidowany w 1971 r. i przekształcony na park do wypoczynku biernego. W 2000 r. utworzono na jego terenie niemieckie lapidarium.

Św. Wojciecha - cmentarz komunalny


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XX w.
• Opis: Cmentarz komunalny. Dawniej ewangelicki - zlikwidowany, obecnie katolicki. Cmentarz znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Towarowa -skwer pomiędzy nią oraz ul. Obrońców Westerplatte


• Typ: cmentarz
• Data: poł. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz ewangelicki - Friedhof. Zlikwidowany. Cmentarz znajdował się pomiędzy ul. Towarową i okolicą ul. Obrońców Westerplatte. Obecnie część dawnego cmentarza znajduje się na terenie Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zdrojowa - stary cmentarz żydowski, obecnie lapidarium żydowskie


• Typ: cmentarz
• Data: 1820 - 1830 r.
• Opis: Dawny cmentarz źydowski. Położony po południowej stronie ulicy Zdrojowej na terenie Parku Teatralnego. na podstawie www.sztetl.org.pl: "Wkrótce po załozeniu gmina żydowska w Kołobrzegu otrzymała od władz miejskich teren pod cmentarz wyznaniowy na ówczesnym Munderfeld. Później teren ten nazywany był Theaterpark. umowa z magistratem podpisana została 14 kwietnia 1815 r. W 1847 r. gmina podpisała z władzami miasta kolejną umowę, tym razem dotyczącą powiększenia terenu kirkutu. Mimo to już w 1885 . zabrakło na nim wolnych miejsc grzebalnych i został on zamknięty nakazem policyjnym. Na początku lat trzydziestych XX w. na terenie cmentarza znajdowały się jeszcze prawie wszystkie nagrobki. jednak ok 1937 r. władze hitlerowskie zmusiły gminę do uprzątnięcia starego cmentarza. Nie przeniesiono wówczas grobów, zabrano jedynie większe i cenniejsze pomniki, które ustawiono przy wejściu na nowy cmentarz żydowski. Stary kikut został ostatecznie zdewastowany i zniszczony podczas tzw. Nocy Kryształowej w 1938 r. W dniu 24 października 2000 r. na cmentarzu otwarto lapidarium, w którym znalazło się 6 macew pochodzących z obu kołobrzeskich kikutów." Cmentarz jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków
 
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14642

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"