Baza Zabytków Kołobrzeskich

Koszalińska, 29 AZP 14-16 stan arch 2 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XIV-XV w i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszalińska, 30 AZP 14-16 stan arch 3 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: kultura pradziejowa, średniowiecze XIV-XV w i nowożytność XVI-XX w.
• Opis: ułamki naczyń z pradziejów, ze średniowiecza i nowożytności. Nikłe ślady palenisk i warstwy kult. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Koszalińska, 31 AZP 14-16 stan arch 4 punkt osadnictwa, ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XV w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszalińska, 32 AZP 14-16 stan arch 5 punkt osadnictwa, ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XV w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytów.

Krzywoustego, 64 AZP 15-15 stan arch 35 ślad osadnictwa, osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XIII-XIV w. nowożytność XVI-XX w
• Opis: ułamki naczyń, fajki porcelanowe. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Krzywoustego, 65 AZP 15-15 stan arch 36 ślad osadnictwa, punkt osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XIII-XV w. nowożytność
• Opis: ułamki naczyń i fragmenty fajek, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Krzywoustego, 66 AZP 15-15 stan arch 37, ślad osadnictwa i punkt osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XIII-XV w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń i fragmenty fajek porcelanowych, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mariacka, 51 AZP 15-15 stan arch 22 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze, nowożytność
• Opis: w 1884 r. odkopano w Bazylice miecz żelazny, obosieczny, inkrustowany złotem z wizerunkiem stylizowanego zwierzęcia lwa/smoka o długości 90 cm oraz nóż żelazny, wydobyto ok. 665 pochówków szkieletowych, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, 74 AZP 15-16 stan arch 39 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa KPOŚ. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, 75 AZP 15-16 stan arch 40 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: kultura nieokreślona
• Opis: ślad osadnictwa kultura nieokreślona. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, 76 AZP 15-16 stan arch 41 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa KPOŚ. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, 77 AZP 15-16 stan arch 42 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa kultura łużycka. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, 78 AZP 15-16 stan 43 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa kultura łużycka. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Mirocice, Stramnica 1 AZP 15-16 stan arch 83 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: fragment ceramiki, ślad osadnictwa KPOŚ. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, Stramnica 2 AZP 15-16 stan arch 84 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Opis: ślad osadnictwa KPOŚ - fragmenty ceramiki. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, Stramnica, 4 AZP 15-16 stan arch 86 ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: osada kultura oksywska
• Opis: osada kultura oksywska, fragmenty ceramiki i bryłki polepy. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Plac Ratuszowy, 52 AZP 15-15 stan arch 23 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto
• Opis: ułamki naczyń, fragmenty kafli, przedmioty metalowe. Prace badawcze prowadzone w podziemiach ratusza i na dziedzińcu. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przesmyk, 20 AZP 14-15 stan arch 17 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przesmyk, 23 AZP 14-15/20 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Rzeczna, Gierczak, 53 AZP 15-15/24 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ budynku: 354, 358, 366, 418 obr. 12
• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: wykop gazowy wzdłuż Parsęty; odsłonięto warstwę kulutorwą, spalenizna, cegły gotyckie i nowożytne, ułamki naczyń; przy styku z ul. Narutowicza przy brzegu Parsęty wystąpił w wykopie zespół głazów kamiennych - być może resztki baszty portowej; resztki późnośredniowiecznej i nowożytnej zabudowy ceglanej miasta (piwnice, mury fundamentowe), fragmenty ceramiki. Stanowisko znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14646

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"