Baza Zabytków Kołobrzeskich

1 AZP 15-15/38 osada wczesnośredniowieczna vis a vis Budzistowa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze VIII - IX w.
• Nr wpisu do rejestru: 751 z 25.07.1969 r.
• Opis: osada otwarta położona na lewym brzegu Parsęty w odległości 2,2 km na południe od centrum miasta oraz ślady przystani rybackiej. Pozostałość słowiańskiej osady służebnej. Obszar zabytkowy o wymiarach 100 x 100 m.

2 AZP 15-15/3 osada warzelników soli


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze VI-VII w.
• Nr wpisu do rejestru: 284 z 19.04.1960 r.
• Opis: wczesnośredniowieczne warzelnie soli znajdujące się w płn. części Wyspy Solnej między Parsętą a Kanałem Drzewnym, po obu stronach toku kolejowego. Pozostałości umożliwiają poznanie rzemiosł wczesnośredniowiecznych.

Armii Krajowej 1 - zespół budynków dawnej poczty


• Typ budynku: budynek użyteczności publicznej
• Typ: poczta
• Data: 1883-1884 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1567 z 10 sierpnia 2016 r.
• Opis: Zespół budynków dawnej poczty: budynek główny poczty i 2 budynki magazynowe (dawniej zaplecze dla budynku poczty).

Armii Krajowej 12 - Ratusz


• Typ budynku: ratusz
• Data: 1829-1832 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1065 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 373 z dnia 09.04.1964 r.
• Opis: Rada Miasta, Galeria Sztuki Współczesnej; Rarusz zaprojektował arch. Karol Fryderyk Schinkel, wybudował inż. Ernest Fryderyk Zwirner

Armii Krajowej 13 - dom tzw. Pałac Braunschweigów


• Typ budynku: pałac
• Data: pocz. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1064 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 375 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Pałac Brunszwickich

Bastion Pommern


• Typ: fortyfikacja ziemna
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1057 z
• Opis: część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Bałtycka - Reduta Solna


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1832 -1836 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Reduta ma kształt lunety z zamkniętą szyją. Składa się z wału ziemnego, fosy i dwóch budowli ceglanych sklepionych kolebką. Główna budowla wzniesiona na planie dwóch stykających się kół - mniejszego i większego. W ścianach otwory strzelnicze do broni ręcznej oraz artylerii. Posiada zdobiony ceglany gzyms, kamienną podmurówkę oraz sklepienie przykryte ziemią. Drugie pomieszczenie pełniące prawdopodobnie funkcję magazynu prochu znajduje się w wale ziemnym

Budowlana - Wodociągowa Wieża Ciśnień


• Typ budynku: wieża ciśnień
• Typ: wieża typu kolumny dwumodułowej
• Data: 1885 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1575 z 4 sierpnia 2016 r.
• Opis: Wieża pełniła rolę zbiornika dystrybucyjnego wody, podawanej do sieci miejskiej grawitacyjnie. Posadowiona jest na planie koła. Stanowi jeden z najciekawszych przykładów wież typu kolumny dwumodułowej w Polsce. Bogaty detal architektoniczny nawizuje do form pseudoromańskich, pseudogotyckich i znanych ze średniowiecznego budownictwa obronnego

Dubois 20 - Baszta Lontowa


• Typ budynku: baszta
• Data: XV/XVI
• Nr wpisu do rejestru: nr 97 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: baszta Lontowa zwana Prochową

Dubois, Śródmieście Miasta Kołobrzeg


• Typ budynku: Śródmieście Miasta Kołobrzeg
• Nr wpisu do rejestru: A-1366 z dnia 28 stycznia 2015 r, wcześniej nr 10 z dnia 21 lipca 1953 r.
• Opis: Kołobrzeg posiada średniowieczny układ urbanistyczny z szeregiem zabytków architektonicznych z okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Na terenie Śródmieścia Miasta Kołobrzeg ochroną prawną zostają objęte nawarswienia kulturowo-osadnicze, historyczne rozplanowanie zespołu (siatka ulic i placów), historyczna zabudowa, elementy małej architektury oraz zieleń komponowana.

Fredry 18 - Fort Wilczy


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1806/1807 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 619 z dnia 02.08.1967 r.
• Opis: Fort miał formę lunety (dzieła fortyfikacyjnego otwaretego od tyłu). Był otoczony 3-metrowym wałem ziemnym oraz suchym rowem z palisadą. Rów miał 2,5 m głębokości i 7 metrów szerokości. Oprócz tego fort otaczały wilcze doły. Fort zachował się w formie szczątkowej, na jego bazie w okresie międzywojennym zbudowano amfiteatr. Wał ziemny i fosa są prawie nie zmienione.

Gierczak 28 - Kamieniczka kupiecka


• Typ budynku: kamienica
• Data: XV w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 19 z dnia 08.11.1954 r.
• Opis: Dom Schliffenów, obecnie Muzeum

Graniczna 4 - Elewacje secesyjnej kamienicy


• Typ budynku: kamienica
• Data: ok. 1910 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 1240 z dnia 22.09.1993 r.

Katedralna 35 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: ok. 1870 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Kościół pierwotnie pełnił funkcję kościoła garnizonowego

Katedralna 37-39 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: 4 ćw. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Dom Parafialny stanowi część dawnego klasztoru niemieckich sióstr zakonnych (diakonis).

Kilińskiego 1 - zespół budynków dawnego Sądu Obwodowego wraz z historyczną parcelą


• Typ budynku: budynek użyteczności publicznej
• Data: 1913 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1676 z 19 czerwca 2017 r.
• Opis: Po likwidacji twierdzy Kołobrzeg w 1872 r. rozpoczęto prace rozbiórkowe przy fortyfikacjach, uwalniając tym samym nowe tereny pod inwestycje. Parcelę przy ul. Kummertstrasse ob. ul. Walki Młodych przeznaczono na budowę gmachu Sądu Obwodowego. Budowa została zakończona w 1913 r. Sąd Obwodowy w Kołobrzegu był sądem pierwszej instancji. Funkcjonował do 1945 r. Na początku lat 50-tych XX w. obiekt przeznaczono na siedzibę Komistariatu Milicji Obywatelskiej.

Luneta Lauenburg


• Typ: fortyfikacja ziemna
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1057
• Opis: część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Mariacka 5 - Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


• Typ budynku: kościół
• Data: k. XIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1063 wpis z dnia 30.03.2012 r., wcześniej nr 98 z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: Bazylika Mniejsza pw Wniebowzięcia NMP

Morska 10 - Fort Ujście


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: około 1770 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.
• Opis: Fort Munde z wybudowaną na nim w 1945 r. latarnią morską. Obecnie mieści się w budynku również klub muzyczny oraz muzeum minerałów.

Park im. Aleksandra Fredry


• Typ: zieleń miejska
• Data: XIX/XX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: Park pierwotnie nosił nazwę Parku na Wilczym Wzgórzu. Był to park krajobrazowy typu obwodnicowego z charakterystycznym motywem obwodnicy podwójnej prowadzonej po obrzeżu parku, której odcinki zachowały się do dnia dzisiejszego.
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 12215

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"