Baza Zabytków Kołobrzeskich

Park im. Jedności Narodowej


• Typ: zieleń miejska
• Data: 1881 r, 1971 r., 2000 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: Teren dawnego cmentarza ewangelickiego założonego w 1881 r. na zach. od parku ‘Die Maikuhle’. Po wojnie zdewastowany. Zlikwidowany w 1971 r. i przekształcony na park do wypoczynku biernego. W 2000 r. utworzono na jego terenie niemieckie lapidarium.

Park im. Stefana Żeromskiego


• Typ: zieleń miejska
• Data: XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1559 z dnia 14.12.1976 r.
• Opis: W jego granicach znalazły się Park przy Pomniku Zaślubin oraz Park Nadmorski. Oba zostały założone w 1853 r. na bazie prowadzonych na wydmach od 1809 r. nasadzeń, które prowadzili sympatycy idei rozwoju kąpieliska w Kołobrzegu. W tym czasie miasto pełniło funkcję twierdzy. Jej władze były niechętne inwestycjom kąpieliskowych. Dopiero w 1863 r. Komendantura Twierdzy wyraziła zgodę na zagospodarowanie pasa nadbrzeżnego zielenią. Budowę graniczącej z brzegiem morza Alei Nadmorskiej rozpoczęto w 1884 r.

Plac płk Anatola Przybylskiego


• Typ: zieleń miejska
• Data: ok. 1900 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-85 z dnia29 listopada 2001 r.
• Opis: Plac powstał w wyniku zniwelowania dzieł fortecznych twierdzy Kołobrzeg. Pierwotnie był miejscem jarmarków i parad wojskowych. Na skwer miejski został zagospodarowany po I wojnie światowej.

Portowa - portowy elewator zbożowy nr 6/1 południowy


• Typ budynku: spichlerz, magazyn
• Data: 1929 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-157 z dnia 12.01.2004 r.

Portowa - portowy elewator zbożowy 6/2 północny


• Data: 1929 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-157 z 12.01.2004 r.

Ratuszowa 1 - Spichrz tzw. Domek Kata


• Typ budynku: spichrz - magazyn
• Data: XV w. przebudowa XVII w. przebudowa XX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 7 z dnia 19.06.1953 r.
• Opis: Typowy magazyn handlowy budowany w technice murowanej wieku XVII.

Rzeczna 7-9 - Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis


• Typ budynku: kościół
• Data: k. XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
• Opis: Dom Księży Emerytów

Sikorskiego - Kamienny Szaniec


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1832 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 619 z 02.08.1967 r.
• Opis: Szaniec został wybudowany do ochrony wejścia do portu od strony wschodniej oraz do ochrony wybrzeża. Miał kształ dużego redanu, składał się z wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy. Od strony morza był zabezpieczony wałem z głazów. Po likwidacji twierdzy, na końcu XIX w. wybudowano na jego terenie restaurację. W latach 70-tych XX w. rozebrano kamienny wał i zlikwidowano znaczną część wału ziemnego.

Solna, 2 AZP 15-15/3 osada warzelników soli


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze VI-VII w.
• Nr wpisu do rejestru: 284 z 19.04.1960 r.
• Opis: wczesnośredniowieczne warzelnie soli znajdujące się w płn. części Wyspy Solnej między Parsętą a Kanałem Drzewnym, po obu stronach toku kolejowego. Pozostałości umożliwiają poznanie rzemiosł wczesnośredniowiecznych.

Spacerowa - Zespół parkowo-ogrodowy


• Typ: zieleń komponowana
• Data: XIX w., średniowiecze
• Nr wpisu do rejestru: A-1484
• Opis: Zespół parkowo-ogrodowy, na który składa się Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych, dawna promenada ob. część ul. Spacerowej.

Warzelnicza, Reduta MORAST


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Data: 1770 - 1774 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr 376 z dnia 10.04.1964 r.

Wąska - Baszta Więzienna


• Typ budynku: fortyfikacja obronna
• Typ: fragment muru obronnego - baszta
• Data: XV w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 97, z dnia 10.08.1956 r.
• Opis: ruina baszty więziennej, fragment średniowiecznych umocnień obronnych

Wąska 1 - Akademia Rycerska


• Typ budynku: Akademia Rycerska
• Data: k. XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1066 wpis z dnia 02.04.2012 r., wcześniej nr 374 z dnia 09.04.1964 r.
• Opis: Akademia Rycerska

Wiosenna, Zespół 19 Baterii Artylerii Stałej wraz z reliktami tzw. Szańca Kleista


• Typ: dzieła budownictwa obronnego i obiekty techniki
• Data: 1950-1958 r. oraz XIX w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1538 z 24 października 2016 r.
• Opis: Wybudowany w latach 1950-1958 zespół 19 BAS składający się z: stanowiska ogniowego nr 1 wraz z zachowanym uzbrojeniem, stanowisk ogniowych nr 2-4, punktów kierowania ogniem nr 1-2, wieży radaru, pomieszenia magazynowego i reliktów kolejki wąskotorowej oraz pochodzące z XIX w. relikty tzw. Szańca Kleista: wał kamienny i kazamaty.

Zdrojowa - stary cmentarz żydowski, obecnie lapidarium żydowskie


• Typ: cmentarz
• Data: 1820 - 1830 r.
• Opis: Dawny cmentarz źydowski. Położony po południowej stronie ulicy Zdrojowej na terenie Parku Teatralnego. na podstawie www.sztetl.org.pl: "Wkrótce po załozeniu gmina żydowska w Kołobrzegu otrzymała od władz miejskich teren pod cmentarz wyznaniowy na ówczesnym Munderfeld. Później teren ten nazywany był Theaterpark. umowa z magistratem podpisana została 14 kwietnia 1815 r. W 1847 r. gmina podpisała z władzami miasta kolejną umowę, tym razem dotyczącą powiększenia terenu kirkutu. Mimo to już w 1885 . zabrakło na nim wolnych miejsc grzebalnych i został on zamknięty nakazem policyjnym. Na początku lat trzydziestych XX w. na terenie cmentarza znajdowały się jeszcze prawie wszystkie nagrobki. jednak ok 1937 r. władze hitlerowskie zmusiły gminę do uprzątnięcia starego cmentarza. Nie przeniesiono wówczas grobów, zabrano jedynie większe i cenniejsze pomniki, które ustawiono przy wejściu na nowy cmentarz żydowski. Stary kikut został ostatecznie zdewastowany i zniszczony podczas tzw. Nocy Kryształowej w 1938 r. W dniu 24 października 2000 r. na cmentarzu otwarto lapidarium, w którym znalazło się 6 macew pochodzących z obu kołobrzeskich kikutów." Cmentarz jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Źródlana 2-3, źródło solanki pod budynkiem


• Typ budynku: źródło w oryginalnej drewnianej obudowie
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: nr 618 z dnia 02.08.1967 r.
• Opis: Żródło solanki, wykorzystywanej pierwotnie do warzenia soli, od 1830 r. ujęcie wody leczniczej zachowane w pierwotnej postaci. Z tego źródła czerpano solankę do pierwszych łazienek solankowych zbudowanych przez Gottlieba Keutla w 1830 r.

Łopuskiego 26-28 - Elektrownia Miejska


• Typ budynku: budynek przemysłowy, elektrownia miejska
• Data: 1912 r.
• Nr wpisu do rejestru: nr A-275 z dnia 14.09.2006 r.
• Opis: zespół budynków dawnej elekrowni miejskiej

Łopuskiego 42-44 - Zespół zabudowy dawnego Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego


• Typ budynku: obiekt użyteczności publicznej
• Typ: szkoła
• Data: 1930 - 1932 r.
• Nr wpisu do rejestru: A-1568 z 16 września 2016 r.
• Opis: Zespół zabudowy dawnego Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego wraz z parcelą, ceglanym murem ogrodzeniowym, murem oporowo-ogrodzeniowym obłożonym cegłą klinkierową
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14646

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"