Baza Zabytków Kołobrzeskich

6 Dywizji Piechoty - cmentarz wojenny


• Typ: cmentarz wojenny
• Data: 1946 r.
• Opis: Cmentarz wojenny na któym znajdują się mogiły zbiorowe polskich i radzieckich żołnierzy. Na terenie cmentarza stał gotycki kościół św. Jerzego, zniszczony w czasie działań wojennych w marcu 1945 r. Jego miejsce upamiętnia słup kamienny. Cmentarz jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków

6 Dywizji Piechoty, 42 AZP 15-15 stan arch 42 ślad osadnictwa, punkt osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, wczesne średniowiecze i XIII w
• Opis: odłupek krzemienny z epoki kamienia, ułamek naczynia z wczesnego średnioweicza, ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 68 AZP 15-15 stan arch 40 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII w, nowożytność
• Opis: ułamik naczyń ze średniowiecza i nowyżytności

6 Dywizji Piechoty, 71 AZP 15-15 stan arch 43 ślady osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 72 AZP 15-15 stan arch 44 ślady osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, wczesne średniowiecze, średniowiecze i nowożytność
• Opis: wiór krzemienny z epoki kamienia, ułamki naczyń ze średniowiecza, wczesnego średniowiecza i nowożytności

6 Dywizji Piechoty, 73 AZP 15-15 stan 45 ślad osadnictwa i osady


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności

67 AZP 15-15 stan arch 39 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: epoka kamienia, XII, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: wiór krzemienny z epoki kamienia, ułamki naczyń z średniowiecza i nowożytności

Arciszewskiego - cmentarz


• Typ: cmentarz
• Data: 1881 r.
• Opis: Fragment dawnego ewangelickiego cmentarza centralnego. Po wojnie zlikwidowanego. Na większości jego obszaru utworzono Park im. Jedności Narodowej wpisany do rejestru zabytków. Wschodnia część cmentarza po wojnie została przejęta na cele wojskowe.

Armii Krajowej 2


• Typ budynku: kamienica
• Data: około 1889 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Armii Krajowej, 59 AZP 15-15 stan arch 30, stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV w - nowożyczne czasy
• Opis: fragmenty zabudowy miejskiej - fragmenty drewnianej ulicy, słupy zabudowy. Fragmenty murów średniowiecznych i nowożytnych

Armii Wojska Polskiego 7


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1906 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Artyleryjska 1 (w zarządzeniu Prezydenta błędnie określono adres jako Mazowiecka 1)


• Typ budynku: budynek sztabowy
• Data: początek XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Bogusława X, Bastion Pommern


• Typ: fortyfikacja ziemna
• Data: XVIII w.
• Nr wpisu do rejestru: A-1057 z
• Opis: część głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg, zachowany jako narys ziemny w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego

Borzymowskiego 1


• Typ budynku: pensjonat
• Data: przełom XIX - XX wieku
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Borzymowskiego 3-4


• Typ budynku: pensjonat
• Data: I ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Borzymowskiego 8


• Typ budynku: pensjonat
• Data: lata 90-te XIX w.
• Opis: obiekt

Budowlana, 57 AZP 15-15 stan arch 28, stare miasto


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV-XV w
• Opis: pojedyńcze słupy drewniane, liczne mury i murki z cegły gotyckiej i nowozytnej

Budowlana, 58 AZP 15-15 stan arch 29 stare miasto


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV-XV w i czasy nowożytne
• Opis: ślady drewnianej zabudowy miejskiej - słupy, dranice oraz zabudowy ceglano-kamiennej - murki działowe piwnic

Budowlana, 60 AZP 15-15 stan arch 31 stare miasto - fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XIV w. i czasy nowożytne
• Opis: budynek drewniany, fragment ulicy, wojewódzka ewidencja zabytkówdrewnianej

Dubois 27


• Typ budynku: kamienica
• Data: około 1920 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14642

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"