Baza Zabytków Kołobrzeskich

Dubois, 54 AZP 15-15 stan arch 25 stare miasto - fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XiV - XV w. i czasy nowożytne
• Opis: pracownia tokarska, związana z produkcją naczyń drewnianych, ślady konstrukcji drewnianych i murowanych, wojewódzka ewidencja zabytków

Dworcowa 16


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1898 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Frankowskiego 1


• Typ budynku: łaźnia miejska
• Data: początek XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Frankowskiego 3


• Typ budynku: biblioteka
• Data: 1926 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Frankowskiego, 35 AZP 15-15 stan arch 6 nowe miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze
• Opis: ułamki naczyń, stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gierczak, 55 AZP 15-15 stan arch 26 stare miasto, fragmenty zabudowy XIII-XV w, nowożytność


• Typ budynku: oraz działki nr 305/1 i 366 obr. 12
• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki naczyń glinianych, fragmenty skór, obuwie, zabytki drewniane i metalowe, beczki, fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, liczne mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, ceglano-kamiennej, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gierczak, 56 AZP 15-15 stan arch 27 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamki ceramiki, skóry, resztki obuwia, przedmioty metalowe, ostroga, noże, przedmioty drewniane. Fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, cegano-kamiennej średniowiecznej i nowożytnej. stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Giełdowa 12


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1920 r.
• Opis: obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Giełdowa, 61 AZP 15-15 stan arch 32 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: wczesne średniowiecze, XIII w i czasy nowożytne
• Opis: ułamki naczyń z III w i nowożytności, resztki zabudowy drewnianej, zabudowy murowanej, gotyckiej, schron bojowy z 1945 r. oraz 6 szkieletów z czasów II Wojny Światowej, stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

I Armii Wojska Polskiego, 3 AZP 15-15 stan arch 4


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: VI/VII - XII w.
• Opis: nawarstwienia kulturowe, umocnienie faszynowe terenu, resztki zabudowy miejskiej, wojewódzka ewidencja zabytków

Jedności Narodowej -kuźnia


• Typ budynku: kuźnia
• Data: lata 90-te XIX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, kuźnia

Kamienna, Bastion Magdeburg


• Typ: fortyfikacja
• Data: lata 1770-1774 r.
• Opis: Fragment głównych fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg

Katedralna - dawny cmentarz przykościelny


• Typ: cmentarz
• Data: XV w.
• Opis: Dawny, ewangelicki cmentarz przykościelny. Na części cmentarza wybudowano dom parafialny. Cmentarz zlikwidowany. Teren przykościelny (działka nr 272 obr. 12) wpisany jest razem z Bazyliką do rejestru zabytków. Cmentarz znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Katedralna, 49 AZP 15-15 stan arch 20 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XV w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z średniowiecza i czasów nowożytnych, resztki konstrukcji zabudowy drewnianej oraz murowanej, gotyckiej i nowożytnej. Stanowisko ujęte jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Katedralna, 50 AZP 15-15 stan arch 21 stare miasto, fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: XIII-XV w i czasy nowożytne
• Opis: ułamki naczyń, fragmenty obuwia, ścinki skór, pojedyncze przedmioty metalowe i drewniane z XIII-XV w i czasów nowożytnych. Resztki murków domostw gotyckich, ceglano-kamienne. Przemieszane warstwy gruzu, piasku i gliny. Stanowisko ujęte jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Konopnickiej 3-4


• Typ budynku: pensjonat
• Data: lata 90-te XIX w.

Korzeniowskiego 2


• Typ budynku: kamienica
• Data: około 1910 r.

Koszalińska - Nowy cmentarz żydowski - Begranisplatz, obecnie stacja reduktorów


• Typ: cmentarz
• Data: pocz. XX w.
• Opis: Dawny cmentarz żydowski - Begrabnisplatz. Zlikwidowany. Na podstwie stony www.sztetl.org.pl "Wobec faktu zapełniania się dotychczasowego cmentarza żydowskiego na terenie Theaterpark, kołobrzeska gmina żydowska otrzymała w 1879 r. popozycję bezpłatnego przeniesienia szczątków na założony w tych latach miejski cmentarz komunalny. Ekshumacja była jednak niezgodna z religią żydowską, dlatego gmina zdecydowała się na urządzenie nowego miejsca pochówku. Wybrano działkę położoną na wschód od gazowni, w miejscu gdzie linia kolejowa prowadząca do Białogardu przecinała się z ul. Koszalińską. Na cmentarzu wzniesiono dom pogrzebowy z czerwonej cegły. W jego oknach umieszcone były Gwiazdy Dawida. Pierwszym kołobrzeskim Żydem pochowanym na nowym cmentaarzu był znany balneolog dr Herman Hirschfeld, który zmarł 19 czerwca 1885 r. W 1933 r. na cmentarz przenisiono pomnik H. Hirschfelda, znajdujący się wcześniej przed jego domem przy ul. Spacerowej. Około 1937 r. przy wejściu na nekropolię ustawiono najokazalsze i najwartościowsze nagrobki usunięte ze starego cmentarza. Cmentarz był wykorzystywany do 1938 r. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. został zdewastowany. Zdemolowano również dom pogrzebowy, który przejęło wojsko i zaadaptowało na stajnię. Cmentarz ucierpiał również w 1945 r. Istniejący zachowany starodrzew cmentarny umożliwa rozpoznanie zasięgu nekropolii"

Koszalińska - Park im. 3 Dywizji Piechoty


• Typ: cmentarz
• Data: poł. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany. Na jego miejscu założono park.

Koszalińska, 28 AZP 14-16 stan arch 1 osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: kultura pomorska, kultura oksywska, średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z kultury pomorskie, oksywskiej, średniowiecza i nowożytności, bardzo liczne rozorane paleniska, ponad 50. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14646

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"