Baza Zabytków Kołobrzeskich

Szpitalna 3


• Typ budynku: Brama Radzikowska
• Data: 1708 r.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jedyna zachowana brama do ufortyfikowanej Twierdzy Kołobrzeg

Szpitalna 4


• Typ budynku: budynek uzyteczności publicznej, areszt garnizonowy
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Towarowa -skwer pomiędzy nią oraz ul. Obrońców Westerplatte


• Typ: cmentarz
• Data: poł. XIX w.
• Opis: Dawny cmentarz ewangelicki - Friedhof. Zlikwidowany. Cmentarz znajdował się pomiędzy ul. Towarową i okolicą ul. Obrońców Westerplatte. Obecnie część dawnego cmentarza znajduje się na terenie Parku im. S. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków. Cmentarz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wąska, 48 AZP 15-15/19 stare miasto fragmenty zabudowy


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
• Opis: ułamik naczyń, fragmenty skóry obuwia z XIII-XV w i czasów nowożytnych; resztki drewnianej zabudowy miejskiej, resztki ulicy; mury ceglane ze sklepieniami beczkowatymi i inne mury ceglano-kamienne, warstwy nasypowe gruzu. Stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Witosa, 69 AZP 15-15/41 ślad osadnictwa i osada


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: pradzieje- wczesne średniowiecze, średniowiecze XIII w, nowożytność
• Opis: ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności. Stanowisko znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wschodnia, 19 AZP 14-15/16 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność XIX/XX w
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wschodnia, 21 AZP 14-15/18 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze XV w i nowożytność
• Opis: ułami naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wschodnia, 22 AZP 14-15/19 punkt osadnictwa i ślad osadnictwa


• Typ: stanowisko archeologiczne
• Data: średniowiecze i nowożytność
• Opis: ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zdrojowa - stary cmentarz żydowski, obecnie lapidarium żydowskie


• Typ: cmentarz
• Data: 1820 - 1830 r.
• Opis: Dawny cmentarz źydowski. Położony po południowej stronie ulicy Zdrojowej na terenie Parku Teatralnego. na podstawie www.sztetl.org.pl: "Wkrótce po załozeniu gmina żydowska w Kołobrzegu otrzymała od władz miejskich teren pod cmentarz wyznaniowy na ówczesnym Munderfeld. Później teren ten nazywany był Theaterpark. umowa z magistratem podpisana została 14 kwietnia 1815 r. W 1847 r. gmina podpisała z władzami miasta kolejną umowę, tym razem dotyczącą powiększenia terenu kirkutu. Mimo to już w 1885 . zabrakło na nim wolnych miejsc grzebalnych i został on zamknięty nakazem policyjnym. Na początku lat trzydziestych XX w. na terenie cmentarza znajdowały się jeszcze prawie wszystkie nagrobki. jednak ok 1937 r. władze hitlerowskie zmusiły gminę do uprzątnięcia starego cmentarza. Nie przeniesiono wówczas grobów, zabrano jedynie większe i cenniejsze pomniki, które ustawiono przy wejściu na nowy cmentarz żydowski. Stary kikut został ostatecznie zdewastowany i zniszczony podczas tzw. Nocy Kryształowej w 1938 r. W dniu 24 października 2000 r. na cmentarzu otwarto lapidarium, w którym znalazło się 6 macew pochodzących z obu kołobrzeskich kikutów." Cmentarz jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zwycięzców 12-12a


• Typ budynku: dom mieszkalny
• Data: przełom XIX/XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budyneki domu parafialnego i szkoły są pozostałością po katolickiej parafii św. Marcina, zwanej "kołobreskim Watykanem". Bynki zaprojektował architekt Engelbert Seibertz

Zygmuntowska 10


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 11


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 12


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 13


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 14


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 3


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 30


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 31


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 32


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zygmuntowska 33


• Typ budynku: kamienica
• Data: 1 ćw. XX w.
• Opis: Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds
  • Uchwały
  • Zarządzenie 87/17
  • Gminny Program Opieki nad zabytkami

UCHWAŁA XXVI/408/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 87/17
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany wykazu obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg... czytaj więcej

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Pełna treść dokumentu "GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI" ... czytaj więcej

Twierdza Kołobrzeg

Statystyki Serwisu

Użytkowników : 2
Artykułów : 7
Odsłon : 14520

"Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju miasta"