Mazowiecka 32

Mazowiecka 32 Mazowiecka 32 Mazowiecka 32 Mazowiecka 32
Kategoria: Budynki użyteczności publicznej


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 11/34 obr. 18
Typ lazaret
Konstrukcja murowany
Funkcja Akademia Morska
Styl eklektyzm
Data powstania początek XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008