Piastowska 6

Piastowska 6
Kategoria: Budynki użyteczności publicznej

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 35 obr. 12
Typ budynek użyteczności publicznej, szkoła średnia dla dziewcząt, sala gimnastyczna
Konstrukcja murowany
Funkcja Zespół Szkół Mechanicznych
Styl historyzm
Data powstania 1896 r.