Ratuszowa 13

Ratuszowa 13
Kategoria: Budynki użyteczności publicznej


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 239 obr. 12
Typ budynek użyteczności publicznej, gimnazjum
Konstrukcja murowany
Funkcja Urząd Miasta Kołobrzeg
Styl neogotyk
Data powstania 1860 r.