Wąska - Baszta Więzienna

brak
Kategoria: Ruiny

Ruina baszty więziennej, fragment średniowiecznych umocnień obronnych.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 254/3 i 253/31 obr. 12
Typ fortyfikacja obronna - fragment muru obronnego - baszta
Konstrukcja murowana
Funkcja ruina
Data powstania XV w.
Nr wpisu do rejestru nr 97, z dnia 10.08.1956 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków