Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego - Baza Zabytków Miasta Kołobrzeg

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Kategoria: Zieleń

Park typu krajobrazowego powstał w momenci likwidacji umocnień fortyfikacyjnych z wykorzystaniem niektórych ich elementów tj. nasypów ziemnych, fosy (staw) oraz lunety Lębork. Gatunki drzew występujących w parku to głównie: jesiony, lipa drobnolistna oraz kasztanowce białe. Ponadto występują klon pospolity, wierzba biała oraz 7 okazów buka zwyczajnego uznane za pomniki przyrody.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 206/9, część 207/26 i 206/8 obr. 13
Typ zieleń miejska
Funkcja fragment fortyfikacji głównych, później Park im. Joachima Christiana Nettelbecka
Data powstania ok. 1873 r. w czasie likwidacji umocnień twierdzy kołobrzeskiej
Nr wpisu do rejestru A -1057 wpis z dnia 22.03.2012 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków