I Armii Wojska Polskiego (3 AZP 15-15 stan arch 4)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Nawarstwienia kulturowe, umocnienie faszynowe terenu, resztki zabudowy miejskiej, wojewódzka ewidencja zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki na części: 104/1, 104/2, 159/5, 159/12, 159/13, 343, 138/2, 141/52, 142, 141/37, 141/38, 371 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania VI/VII - XII w.