6 Dywizji Piechoty (42 AZP 15-15 stan arch 42)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Odłupek krzemienny z epoki kamienia, ułamek naczynia z wczesnego średniowiecza, ułamki naczyń ze średniowiecza i nowożytności.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 214 obr. 16
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania epoka kamienia, wczesne średniowiecze i XIII w
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała XXV/346/08 z dnia 24.10.2008 r.