6 Dywizji Piechoty - ślad osadnictwa i osada (67 AZP 15-15 stan arch 39)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Wiór krzemienny z epoki kamienia, ułamki naczyń z średniowiecza i nowożytności.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 7/1, 24 obr. 16
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania epoka kamienia, XII, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała XXV/346/08 z 24.10.2008 r.