6 Dywizji Piechoty - ślad osadnictwa i osada (71 AZP 15-15 stan arch 43)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ułamik naczyń ze średniowiecza i nowyżytności.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 34/2, 34/3, 35/2 i 35/10 obr. 16
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII w., nowożytność
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała XXV/346/08 z 24.10.2008 r.