6 Dywizji Piechoty - ślad osadnictwa i osada (73 AZP 15-15 stan 45)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 23/1, 23/2 obr. 16
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała XXV/346/08 z 24.10.2008 r.