Frankowskiego - nowe miasto (35 AZP 15-15 stan arch 6)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ułamki naczyń, stanowisko jest ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 156/1, 158/2, 159/3, 159/12, 161-165, 171, 158/22, 150/23 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze