Krzywoustego - ślad osadnictwa, punkt osadnictwa (65 AZP 15-15 stan arch 36)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ułamki naczyń i fragmenty fajek, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 4/23 obr. 19
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania średniowiecze XIII-XV w. nowożytność