Mirocice - ślad osadnictwa (78 AZP 15-16 stan 43)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ślad osadnictwa kultura łużycka. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 4/3 obr. 20
Typ stanowisko archeologiczne