Mirocice - ślad osadnictwa (75 AZP 15-16 stan arch 40)

brak
Kategoria: Zabytki archeologiczne

Ślad osadnictwa kultura nieokreślona. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 4/2 obr. 20
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania kultura nieokreślona