Korzeniowskiego 7

brak
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 85 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja ośrodek wypoczynkowy
Data powstania około 1901 r.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarownia przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XVIII/242/08 z dnia 18.02.2008 r.