Rafińskiego 7

Rafińskiego 7 Rafińskiego 7 Rafińskiego 7 Rafińskiego 7 Rafińskiego 7
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe

Dawniej pensjonat Salve Regina. Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 95 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy "Słoneczko"
Styl elementy modernizmu
Data powstania 1 ćw. XX w
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XVIII/242/08 z dnia 18.02.2008 r.