Rafińskiego 12-14

Rafińskiego 12-14 Rafińskiego 12-14 Rafińskiego 12-14 Rafińskiego 12-14 Rafińskiego 12-14 Rafińskiego 12-14
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 81/2 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja Jantar Hotel & Spa
Data powstania przełom XIX/XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XVIII/242/08 z dnia 18.02.2008 r.