Rodziewiczówny 22

Rodziewiczówny 22 Rodziewiczówny 22 Rodziewiczówny 22 Rodziewiczówny 22
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 80/2 obr. 2
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja ośrodek sanatoryjny
Styl cechy klasycyzujące
Data powstania lata 90-te XIX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XVIII/242/08 z dnia 18.02.2008 r.