Ściegiennego 5-6

Ściegiennego 5-6 Ściegiennego 5-6 Ściegiennego 5-6 Ściegiennego 5-6 Ściegiennego 5-6 Ściegiennego 5-6
Kategoria: Obiekty uzdrowiskowe

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 80/2 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja ośrodek sanatoryjny
Styl o cechach neobarokowych
Data powstania początek XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XVIII/242/08 z dnia 18.02.2008 r.