Łopuskiego most

Łopuskiego Łopuskiego Łopuskiego Łopuskiego Łopuskiego Łopuskiego
Kategoria: Infrastruktura techniczna

Most typu belkowego, dwuprzęsłowy, wykonany w konstrukcji betonowej i stali.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 418 obr. 11
Typ most
Konstrukcja beton i stal
Funkcja komunikacyjna
Data powstania 1900 r.