Młyńska most

Młyńska Młyńska Młyńska Młyńska Młyńska Młyńska
Kategoria: Infrastruktura techniczna

Most typu rozporowego łączący ul. Basztową i ul. Młyńską.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 331/6 obr. 11
Typ most
Konstrukcja murowany
Funkcja komunikacyjna
Data powstania 4 ćw. XIX w., przebudowa lata 30-te XX w.