Pomorska 3

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 15 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl neoklasycyzm
Data powstania połowa XIX w.