Radomska 17-18

Radomska 17-18 Radomska 17-18 Radomska 17-18 Radomska 17-18
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 100 i 101 obr. 11
Typ dom mieszkalny
Konstrukcja murowany
Funkcja mieszkalna
Data powstania lata 20-te XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008