Rybacka 11

Rybacka 11
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 20 obr. 10
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl historyzm
Nr wpisu do rejestru 4 ćw. XIX w.