Wolności 12a

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 271/1 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl elektyzm, elementy neorenesansu
Data powstania koniec XIX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008