Wolności 17a

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 265/2 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl modernizm
Data powstania lata 20-te XX w.