Zwycięzców 12-12a

Zwycięzców 12-12a Zwycięzców 12-12a Zwycięzców 12-12a Zwycięzców 12-12a Zwycięzców 12-12a
Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budyneki domu parafialnego i szkoły są pozostałością po katolickiej parafii św. Marcina, zwanej "kołobreskim Watykanem". Bynki zaprojektował architekt Engelbert Seibertz.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 116 obr. 12
Typ dom mieszkalny
Konstrukcja murowana
Funkcja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Styl neogotyk
Data powstania przełom XIX/XX w.