Zwycięzców 13

Zwycięzców 13
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 124 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl elektyzm
Data powstania 4 ćw. XIX w.