Zwycięzców 14

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 125 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl neoklasycyzm
Data powstania 4 ćw. XIX w.