Żurawia 19

Żurawia 19 Żurawia 19 Żurawia 19 Żurawia 19 Żurawia 19 Żurawia 19
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 163/2 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl elementy historyzmu
Data powstania 4 ćw. XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008 r.