Rzeczna 7-9

brak
Kategoria: Domy mieszkalne

Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis. Dom Księży Emerytów.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 344 obr. 12
Typ kościół
Konstrukcja murowany
Funkcja Dom Księży Emerytów
Styl Neogotyk
Data powstania k. XIX w.
Nr wpisu do rejestru nr A-1401 z dnia 27.01.1998 r., wcześniej nr 1215 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków