Armii Krajowej 8

Armii Krajowej 8
Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 167/28 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl modernizm
Data powstania I ćw. XX wieku