Cicha 9

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 13/1 obr. 4
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl neoklasycyzm
Data powstania połowa XIX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała nr XVIII/242/2008 z dnia 18.02.2008 r.