Chopina 14-15

Chopina 14-15 Chopina 14-15 Chopina 14-15 Chopina 14-15 Chopina 14-15
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 70/1 obr. 5
Typ budynek mieszkalny
Konstrukcja murowany
Funkcja mieszkalna
Styl modernizm
Data powstania lata 30-te XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała nr XVIII/242/08 z 18.02.2008 r.