Drzymały 9

Drzymały 9 Drzymały 9 Drzymały 9
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 48/9 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl historyzm
Data powstania przełom XIX/XX w.