Dubois 27

brak
Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 221/2 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna i usługi
Styl neobarok
Data powstania około 1920 r.