Dubois 32

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 215/2 obr. 12
Typ budynek mieszkalny
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna i usługi
Styl brak
Data powstania początek XX w.