Dworcowa 16

brak
Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 158/20 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl brak
Data powstania 1898 r.