6 Dywizji Piechoty 94

6 Dywizji Piechoty 94 6 Dywizji Piechoty 94 6 Dywizji Piechoty 94 6 Dywizji Piechoty 94 6 Dywizji Piechoty 94 6 Dywizji Piechoty 94
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 37/2 obr. 18
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl elementy historyzmu
Data powstania 4 ćw. XIX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uhwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008 r.