Gierczak 33

brak
Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 304/4 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl brak
Data powstania XIX/XX w.